logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE

akreditováno MŠMT č.j. 10 071/2010-25-200

28. 9. – 30. 9. 2012

Termín konání: pátek 29. září - neděle 30. září 2012

Časový rozsah: 27 hodin

Místo konání: Rajnochovice - centrum Hostýnských vrchů, hotel ZUBŘÍČ

URČENO: pedagogům Základní školy pro tělesně postižené v Opavě, kteří chtějí blíže poznat tuto relaxační terapeutickou metodu a vyzkoušet její účinky při práci s žáky, ale i sami na sobě.

VZDÉLÁVACÍ CÍL: Vzdělávacím cílem kurzu je seznámit se základy celostní muzikoterapie podle metody PaedDr. Lubomíra Holzera. Účastníci si osvojí některé relaxační muzikoterapeutické techniky realizované pomocí muzikoterapeutických hudebních nástrojů, muzikoterapeutického zpěvu a jejich kombinace.

LEKTOR: PaedDr. Lubomír Holzer - speciální pedagog, muzikoterapeut, profesionální umělec (hudebník, zpěvák, herec, skladatel, textař, libretista etc.) odborný garant muzikoterapie a lektor, učitel, organizátor, hybatel a novátor. Vytvořil vlastní hudební styl a muzikoterapeutickou metodu, které dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat, ovšem i tam, kde zrovna není. Stejně tak působí coby umělec a učitel. Hledačství Lubomíra Holzera můžeme stručně charakterizovat jako návrat ke kořenům existence lidstva, v nedělitelném propojení se současností i budoucností. Svět, člověka v něm, muzikoterapii, umění, učení a veškerou existenci Lubomír Holzer nazírá holisticky a takové je také jeho všeobecné universální vnímání a chápání. Jeho předností je schopnost překračovat dobová schémata, společenská a kulturní dogmata.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Počet účastníků: 25

Hodnocení

Na kurz celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera byli přizváni i pedagogové jiných speciálních škol. Kurz proběhl na hotelu Zubříč v Rajnochovicích.

Krásná okolní příroda a maximální organizační zajištění kurzu nám všem pomohlo oprostit se od každodenních starostí a načerpat sil do nastávajícího školního roku. Lubomír Holzer je guru muzikoterapie v České republice a jeho přístup, dovednosti a schopnosti v této oblasti jsou opravdu mimořádné. Díky němu byl pro mnohé z nás kurz nevšedním zážitkem.

Oba kurzy Muzikoterapie se vzájemně doplňovaly.


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz