logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Kurz Muzikoterapie

25. 5. – 26. 5. 2012

Lektor: Mgr. Matěj Lipský – muzikoterapeut, psycholog a speciální pedagog. Pracuje jako muzikoterapeut v DC Sulická při Thomayerově nemocnici, v integrační MŠ Sulanského, v hloubětínském Paprsku a v soukromé praxi. Dále jako hudební supervizor v DÚSP Tloskov. Je spoluautorem knihy Základy muzikoterapie (Grada 2009) a předsedou České muzikoterapeutické asociace. Od roku 2011 je jednatelem za ČR ve Světové federaci muzikoterapie (WFMT).

Místo konání: ZŠ pro TP, Opava, Dostojevského 12

časový rozsah: 19 hodin

Obsah kurzu:

Počet účastníků: 18

Hodnocení

Kurz Muzikoterapie vedený lektorem Mgr. Matějem Lipským byl všemi účastníky ohodnocen známkou 1. Oceněna byla především promyšlenost, střídání aktivit, proložení teorie s praxí, vypracovaná metodika, bohaté zkušenosti lektora, zásoba hudebních nástrojů, videoprojekce, možnost vlastního prožitku.

Byl to velmi příjemně a užitečně strávený víkend.


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz