logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Instruktorský kurz monoski

26.1. - 30.1. 2013

Lektor:Mgr. Radka Bartoňová, Centrum APA, Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit, Katedra APA FTK UP v Olomouci

Místo konání: Kouty nad Desnou

Proškolené osoby: Mgr. Lenka Halfarová, Mgr. Silvie Häuserová

Cíl kurzu: Seznámit účastníky s didaktikou výuky jízdy na monoski/biski, naučit je pasivní asistenci při jízdě s klientem jak na svahu tak na vleku, zvládnout samostatnou jízdu na monoski a poté pracovat s klienty s tělesným postižením přímo na svahu

Podmínky udělení licence: K získání licence musí každý účastník kurzu absolvovat všechny praktické a teoretické lekce, prokázat znalosti metodiky výuky jízdy na monoski, praktické dovednosti jízdy na monoski, správnou práci s lyžařem s tělesným postižením na svahu a úspěšně absolvovat písemný test týkající se problematiky lyžování osob s tělesným postižením

Způsob ukončení: Praktická a teoretická zkouška

monoski

Hodnocení

Kurz splnil očekávání obou našich účastnic a byl jimi hodnocen jako profesně přínosný. Poznatky nabyté v kurzu budou následně pedagogy využívány v přímé práci s žáky v rámci zimních sportovně ozdravných pobytů na horách, které budeme v rámci projektu 5t realizovat. Rozšíříme tak možnosti sportovního vyžití našich žáků s různým stupněm a rozsahem tělesného postižení.

Jako pozitivum kurzu byl uveden vhodný výběr ubytování a svahu pro nácvik jízdy na monoski, možnost praxe – lyžování s klienty spolku Trend vozíčkářů Olomouc, vlastní prožitek z jízdy na monoski, stručně a jasně zpracovaná metodická příručka a v neposlední řadě spousta legrace a navázání kontaktů s příjemnými lidmi podobných zájmů a profesního zaměření.

Negativem kurzu byla nedostačující individuální metodická instruktáž, málo času na nácvik vlastní jízdy a osobního prožitkového učení v monoski či biski, na zdokonalování techniky jízdy.

Celodenní lyžování bylo nesmírně fyzicky náročné.


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz