logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Kurz Canisterapie

pro indikující personál

29.11. – 30.11.2013

Lektorky:Mgr. et Mgr. Iva Bajtlerová, Bc. Radka Šindílková, DiS.

Místo konání: ZŠ pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12

Časový rozsah: 10 hodin

Charakteristika canisterapie: Canisterapie je podpůrná metoda ucelené rehabilitace využívající pozitivního působení psa na člověka.

Canisterapii lze rozdělit do čtyř základních skupin:

Zaměření kurzu: Kurz je specificky zaměřen na organizační personál zařízení, kde plánují spuštění canisterapeutického programu nebo kde již takový program běží, ale chtějí se zdokonalit v jeho plánování, monitorování a vyhodnocování. Kurz účastníka připravuje pro pozici pracovníka, který dohlíží na práci canisterapeuta a indikuje její náplň. Kurz nezahrnuje práci s vlastním psem ani zkoušky. Předchozí znalosti o canisterapii nejsou nutné. Předpokladem je profesionální znalost klientely, jejich specifických potřeb. Kurz proběhne jako dvoudenní s teoretickým základem, s praktickými ukázkami a interaktivními prvky.

Počet účastníků: 10

Hodnocení

V projektu jsme ušetřili za kurzovné částku, kterou jsme investovali do dalšího kurzu – Canisterapie pro indikující personál.

Proč právě Canisterapie? Především pro její širokospektrální účinek. Vztahuje se k psychoterapii, napomáhá při fyzioterapii, je spjata s hipoterapii, její vřazení do projektu má tedy své opodstatnění. Jako terapie má své místo v ucelené rehabilitaci našich žáků.

Kurz, zaštítěný organizací cAnitera, Klinická logopedie a centrum canisterapie /akreditované vzdělávací zařízení pro pracovníky ve zdravotnictví/ Husova 24, Poděbrady 29001, rozšířil naše představy o canisterapii, o způsobech její realizace a možnostech jejího využití v praxi speciálního pedagoga. Velkým přínosem kurzu byla přítomnost psů, praktické ukázky polohování zaměřené specificky na potřeby našich žáků, tipy a náměty pro přímou práci.

Lektorky mají několikaletou zkušenost s uplatňováním canisterapie v rámci ucelené rehabilitace. Příjemně nás překvapila připravenost psů a jejich schopnost zvládání náročného polohování.

Co to znamená do budoucna? Chtěli bychom praktikovat canisterapii na odborné úrovni. Máme štěstí, že za námi dochází Ing. Vítková se svou klidnou fenkou Alfou. Teď bude jen na nás, abychom řízení canisterapie na naší škole uchopili za správný konec.


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz