logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Kurz Bazální stimulace II. - NK

31. 1. – 1. 2. 2013

Odborný garant:PhDr. Karolína Friedlová Praxisbegleiter für Basale Stimulation in der Pflege, Registrační číslo: 608

Místo konání: ZŠ pro TP, Opava, Dostojevského 12

Doba: 800 – 1615 hod.

Cíl kurzu:

Obsahová náplň akreditovaného kurzu:

Součástí kurzu jsou praktická cvičení ve dvojicích a skupinách, rozbor videozáznamů, diskuse účastníků, plánování péče dle konceptu Bazální stimulace® v simulovaných situacích.

Časová dotace: 16 vyučovacích hodin

Každý účastník kurzu obdrží skriptum s danou tématikou.

Počet účastníků: 15 (účastnící ZK)

Hodnocení Nástavbového inovačního kurzu Bazální stimulace

Nástavbový inovační kurz Bazální stimulace byl všemi účastníky opět ohodnocen jako velmi přínosný. Ceněna byla především vysoká odbornost a profesionalita lektorky PhDr. Karolíny Friedlové, která je odborným garantem vzdělávacích akcí pořádaných Institutem Bazální stimulace. Byli jsme potěšeni, že jsme mohli kurz absolvovat pod jejím vedením, neboť je to právě ona, kdo se zasloužil o zavedení této profesionální péče do zdravotních, sociálních a speciálních školských zařízení v ČR.

Kurz rozšířil poznatky a praktické dovednosti nás – speciálních pedagogů, které uplatníme zvláště v péči o žáky s mentálním a kombinovaným postižením. Koncept Bazální stimulace® je strukturován na základě vědeckých pedagogických poznatků pro výuku dle individuálních vzdělávacích plánů.


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz