logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Kurz Bazální stimulace I.

28. 8. – 29. 8. 2012

Odborný garant:PhDr. Karolína Friedlová Praxisbegleiter für Basale Stimulation in der Pflege, Registrační číslo: 608

Místo konání: ZŠ pro TP, Opava, Dostojevského 12

Časový rozsah: 24 hodin

Cíl akreditovaného kurzu:

Obsahová náplň akreditovaného kurzu:

Počet účastníků: 15

Hodnocení Základního kurzu BS

Základní kurz Bazální stimulace byl koncipován opět jako dvoudenní. Byl veden profesionálně lektorkou Mgr. Irenou Savkovou. Pedagogičtí pracovníci byli proškoleni formou praktických ukázek a konkrétních nácviků jednotlivých technik.

Poznatky v něm získané nám pomohou zkvalitnit speciální přístupy a stimulace žáků se závažným postižením tělesným, mentálním a smyslovým.

Na tento kurz bude navazovat další, který proběhne v době pololetních prázdnin, aby nebyla narušena školní výuka.


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz