logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Kurz Aquaterapie

24. 11. 2012

Lektor: Radka Šindílková

Místo konání:

Časový rozsah: 6 hodin

Obsah kurzu:

Každý z účastníků obdrží prezentaci kurzu v tištěné podobě.

Počet účastníků: 15

Hodnocení kurzu Auaterapie

Kurz byl koncipován pro pedagogické pracovníky kmenové školy a pro samoplátce.

Teoretická část se uskutečnila na škole, praktická část pak v bazénu na LRC v  Opavě. Pro všechny účastníky byl zajištěn dostatečný počet neoprenů ve všech potřebných velikostech. Za to patří náš dík rehabilitačním pracovnicím, ZŠ Ukrajinská v Ostravě a Mgr. Pavle Jedličkové, které nám pomohly s jejich zajištěním.

Ačkoli byli všichni předem informováni o průběhu kurzu, přesto v evaluaci paradoxně uvedli 3 účastníci jako negativum kurzu dlouhý pobyt ve vodě. Kurz byl celkově hodnocen kladně, bez závažných připomínek.

Oceněny byly praktické ukázky technik a postupů, profesionalita a zkušenosti lektora, prožitkové učení a zpětná vazba při nácviku, široká paleta her, cílené zaměření, vypracovaná metodická příručka.


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz