logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Kurzy APLA

Termín: 2. 7. - 3. 7. 2012

Lektoři:

Místo konání: ZŠ pro TP, Opava, Dostojevského 12

Časový rozsah:2x7,5 hodiny

Obsah kurzů:

Terapie problémového chování I. (kognitivně-behaviorální terapie jako klíč k účinné prevenci a následné terapii) – Hynek Jůn

Nácviky funkční komunikace a strukturovaný přístup – Věra Čadilová

Počet účastníků na každém kurzu: 21,20

Hodnocení kurzů PAS

Kurzy Terapie problémového chování I., Nácviky funkční komunikace a strukturovaný přístup, které proběhly ve dnech 2. 7. a 3. 7. 2012, poskytly účastníkům z řad pedagogů, vychovatelů a asistentů pedagoga zásadní a nezbytné informace, postupy a návody pro práci s žáky s PAS a žáky s mentálním postižením.

O tuto problematiku je mezi pracovníky naší školy velký zájem, všichni se kurzů účastnili v době svého osobního volna. Zvláště prvně jmenovaný kurz vedený lektorem PhDr. Hynkem Jůnem, Ph.D. byl účastníky hodnocen velmi kladně. Nejvíce byly ceněny praktické ukázky, objektivita, názorné příběhy a rady, spontánnost lektora, vlastní bohaté zkušenosti, profesionalita a pohodový přístup.

Věříme, že vstřebané poznatky přispějí ke zkvalitnění a zvýšení úrovně naší práce jak ke spokojenosti žáků, tak i jejich rodičů.


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz