logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Podzimní kolo hipoterapie

Podzimní kolo hipoterapie dospělo ke svému závěru.

Skladba žáků byla opět různorodá. Nově byly zařazeny děti prvního ročníku. Ve větší míře byli zastoupeni jedinci s PAS, dále děti hyperaktivní, žáci s poruchami řeči, děti s kombinovanými vadami a imobilní jedinci.

Před zahájením lekcí jsme zvládli povinné administrativní záležitosti. Děti s rodiči navštívili lékaře, který schválil terapii a stanovil rehabilitační cíle a případná omezení. Rodiče byli seznámeni s náplní terapie, přinesli potřebná vyšetření. Společně se svými dětmi byli poučeni o zásadách bezpečnosti.

Počasí nám bylo ve většině případů nakloněno, takže jsme mohli ideálně dvakrát týdně ve stejném složení hipoterapeutického týmu realizovat terapii na školní zahradě.

Organizačně bylo podzimní kolo po všech stránkách náročnější, než ta předešlá. Děti jezdily ve dvou skupinách, což předpokládalo předchozí pečlivé rozplánování do nejmenších detailů. Bylo nutné promyšleně skloubit časový harmonogram jednotlivých jízd s účastí pedagogických asistentů, kteří děti na terapii připravovali. Vše se podařilo.

Děti zvládly lekce bez větších problémů. U některých jsme společně překonávali počáteční strach z koně, ale v průběhu období nastalo zlepšení a obavy se nám podařilo překonat. Pokroky jsme zaznamenali ve zlepšení držení těla, odstraňovali jsme spasticitu jednotlivých svalů, v mnoha případech se upravilo i dýchání, některé děti začaly i více komunikovat.

Celý tým vodičů pod vedením pana Luďka Pavery, fungoval již tradičně perfektně. Na lekce nastupovali bez časových prodlev, byli vstřícní, dobře se s nimi spolupracovalo. Koníčci byli vždy čistí a v dobré formě.

Poděkování si rovněž zaslouží vrchní sestra Mgr. Petra Kučejová a jejím tým /p. Karin Nyklová, Katka Stupňová/,dále pan Honza Tesař, a v neposlední řadě i asistenti pedagoga, kteří se podíleli na hladkém průběhu terapie /převlékání dětí, svážení ze tříd/.

Pochvalu si zaslouží děti, které se v rámci svých možností snažily plnit pokyny terapeutů, spolupracovaly a v neposlední řadě se i hezky chovaly ke zvířatům.

Mgr. Jana Máchová

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz