logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Podzimní kolo hipoterapie

Máme za sebou dalších 10 lekcí, proto je na místě krátké ohlédnutí a zhodnocení.

Hipoterapie je především o koních. Jací byli? V klidu přistupovali k rampě, neplašili se, zvládali členitý terén /kopečky, roviny/, akceptovali pomůcky/míč/. Zaslouží si velkou pochvalu.

Jejich vodiči se sice střídali, ale kvalitu terapie to neovlivnilo.

Skupina dětí zařazených do podzimního kola byla různorodá. Vyskytovaly se zde imobilní děti, žáci s francouzskými holemi, chodící žáci s mentálním postižením i jedinci bez něho.

Všichni terapii zvládali bravurně. Postupně se zlepšovali jak fyzicky, tak mentálně /přizpůsobení se, lepší komunikace, udržení pozornosti/.

Počasí bylo vrtkavé a do poslední lekce jsme si nebyli jisti, zda dojezdíme, protože celé září nám propršelo. Ale nakonec jsme zvládli do konce října všech deset lekcí.

Poděkování patří panu Luďkovi Paverovi a jeho týmu, vrchní sestře Mgr. Petře Kučejové a jejímu týmu /p. Karin Nyklová, Katka Stupňová/, panu Honzovi Tesařovi, asistentům pedagoga, kteří se podíleli na hladkém průběhu terapie, dětem za hezké chování a koníčkům za trpělivost.

Na jaře se opět setkáme při dalších lekcích.

Mgr. Jana Máchová

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz