logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Jarní kolo hipoterapie

Úspěšně máme za sebou dalších 10 lekcí jarního kola hipoterapie, proto je čas hodnotit.

Skladba žáků byla i tentokrát různorodá. Ve větší míře byli zastoupeni jedinci s PAS, dále děti hyperaktivní, žáci s vážnými poruchami řeči a v neposlední řadě i s kombinovanými vadami.

Před zahájením byli žáci i rodiče seznámeni s náplní a cílem terapie. Proběhlo poučení o bezpečnosti. Počasí bylo ve většině případů příznivé, takže mezi jednotlivými lekcemi nebyly delší odstupy.

Děti zvládly terapii bez problémů. Některé překonávaly počáteční ostych v kontaktu s koněm, ale postupně se zlepšovaly, na terapii přicházely dobře naladěné, spolupracovaly, zlepšovalo se držení těla, dýchání, některé se dokonce rozmluvily.

Nově byla zařazena jedna lekce v Kylešovicích, v místě kde jsou koně ustájeny a cvičeny. Tato lokalita je větší svou rozlohou, děti mohly koně sledovat v jejich přirozeném prostředí a hlavním přínosem bylo, že terapie probíhala v jiném terénu.

Celý tým vodičů pod vedením pana Luďka Pavery, fungoval již tradičně perfektně. Na lekce nastupovali včas, byli vstřícní, dobře se s nimi spolupracovalo. Koníčci byli vždy čistí a v perfektní formě.

Poděkování si rovněž zaslouží vrchní sestra Mgr. Petra Kučejová a její tým /p. Karin Nyklová, Katka Stupňová/,dále pan Honza Tesař, a v neposlední řadě i asistenti pedagoga, kteří se podíleli na hladkém průběhu terapie /převlékání dětí, svážení ze tříd/.

Pochvala patří také dětem za hezké chování a koníčkům za trpělivost.

Hipoterapeutický tým
Mgr. Jana Máchová

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz