logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Zhodnocení činnosti ergoterapie v projektu 5T

V prosinci 2014 skončil projekt 5T, jehož součástí byla i ergoterapie.

Děti pracovaly ve dvou skupinách a kromě této pravidelné zájmové činnosti probíhaly ve škole individuální akce ve třídách a na závěr společná akce pro všechny děti.

Jeden zájmový kroužek byl zaměřen na práci s keramickou hlínou, druhý kroužek byl zaměřen na práci s drobným materiálem. Výrobky, které děti vyrobily v keramické dílně, byly použity jako dárkové předměty na konferenci k ukončení projektu. Kromě těchto pravidelných činností probíhala ergoterapie i v jednotlivých třídách, kde si děti mohly vyzkoušet práci s různým materiálem a naučily se novým technikám.

V závěru celého projektu bylo uspořádáno předvánoční ergoterapeutické dopoledne pro všechny děti.

Na akci jsme si připomenuli vánoční tradice a zvyky a každé dítě si na jednotlivých stanovištích vyrobilo drobné dárečky k Vánocům. Například andělský zápich do květináče, ozdoby na stromeček, andílky ze slaného těsta, malý adventní věneček a spoustu dalších drobností.

Všichni si mohli zkusit něco z toho, co museli zvládnout členové kroužků ergoterapie v minulém období.

Vzhledem k tomu, že děti si ergoterapii oblíbily, scházíme se dále i v letošním roce.

vánoční dílničky
Mgr. Sylva Ryšková
lektor ergoterapie

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz