logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Ergoterapie

V rámci Projektu 5T byla v říjnu 2012 zahájena činnost zájmového kroužku Ergoterapie, jehož smyslem je vést žáky nejen k soběstačnosti, ale především k rozvoji jemné motoriky, tolik důležité u osob s tělesným postižením. Kroužek navštěvovalo 7 dětí a činnost byla zaměřena především na rozvoj jemné motoriky. Děti pracovaly s drobným materiálem (papír, textil, vlna, přírodniny), učily se základům vaření (krájet, míchat, obsluhovat spotřebiče ad.) a vytvářely hliněné výrobky v keramické dílně. I když byla pro některé činnost složitější, s pomocí vždy výrobek dokončili a společně se všichni radovali z výsledků své práce.

kroužek ergoterapie

V letošním školním roce kroužek pokračuje v počtu 6 dětí a jeho zaměření je stejné - rozvíjet jemnou motoriku. Budeme se opět věnovat práci s drobným materiálem, přírodninami, tvořit z hlíny, zdokonalovat se v kuchyňských činnostech, rozvíjet motoriku a myšlení při práci s didaktickými stavebnicemi a nacvičovat sebeobslužné činnosti. V říjnu proběhly dvě lekce, kde děti zhotovily draka z papíru v kombinaci s přírodninami, společnými silami stonožku zdobenou kuličkami z krepového papíru a těší se na další lekci v listopadu, kdy si upečou jablkový závin.

Mgr. Sylva Ryšková

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz