logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Projekt 5T - ERGOTERAPIE

V říjnu 2012 zahájil činnost kroužek ergoterapie, který jsme mohli zrealizovat díky projektu 5T. Do kroužku chodí v současné době šest žáků s poruchou jemné motoriky, kterým tato činnost má být nápomocna v získání co největší soběstačnosti v sebeobsluze, pracovních činnostech, hygieně, stolování aj.

Součástí je také oblíbená práce v keramické dílně, kde žáci pracují s hlínou, ale také s papírem a přírodninami. Na příští měsíc plánujeme práci ve cvičné školní kuchyni a v lednu s textilem či dřevem.

Ergoterapie je nedílnou součástí rehabilitace u našich postižených dětí. Je to vlastně „léčba prací“. Budeme rádi, když tato činnost pomůže žákům v tom, aby se v budoucnu stali co nejméně závislými na péči druhých.

Mgr. Sylva Ryšková
kroužek ergoterapie kroužek ergoterapie kroužek ergoterapie kroužek ergoterapie kroužek ergoterapie kroužek ergoterapie
Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz