logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

JARNÍ BLOK CANISTERAPIE 2014

První dubnovou středou zahajujeme jarní blok canisterapie s dalšími pěti dětmi, které rovněž absolvují 10 lekcí.

Canisterapeutický tým – psovod Ing. Ludmila Vítková, pes Alfa (občas také Cali), fyzioterapeutka Karin Nyklová, pedagog Mgr. Jana Brunová a osobní asistentka Jitka Večerková – se budou každou středu plně věnovat Danušce Černické, Stáňovi Tesařovi, Míše Dubovské, Kačence Juchelkové a Nikolce Zezulkové. Všichni výše jmenovaní žáci si s pomocí pejska budou zlepšovat funkci mluvidel, smyslové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, koncentraci a myšlení. Budeme se snažit u dětí rozvíjet také sociální cítění a respekt ke zvířeti i lidem.

Držte nám pěsti, ať se nám práce daří

Mgr. Jana Brunová
lektor CANISTERAPIE

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz