logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Canisterapie ve školním roce 2013/2014 - zhodnocení

Zimní blok canisterapie, který probíhal v období ledna až března 2014 se nám podařilo úspěšně ukončit absolvováním 10-ti lekcí. Zhodnocení tohoto bloku se dočtete v článku „Zimní blok canisterapie“.

To s jarním blokem canisterapie jsme nebyli tolik úspěšní, neboť se nám podařilo realizovat jen 2 lekce, protože nám vážně onemocněla naše canisterapeutka paní Ing. Ludmila Vítková.

Doufáme, že začátkem nového školního roku 2014/2015 se její zdravotní stav natolik zlepší, aby s námi mohla opět navázat spolupráci a dokončit tento blok canisterapie.

Mgr. Jana Brunová
lektor canisterapie

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz